Facebook

Regulamente generale 2014

regulament atentieArt.1 La concursurile de zbor desfãşurate în condiţiile prezentului regulament poate participa orice crescator care are plãtitã cotizaţia la zi.

Art. 2 O etapã de concurs se va desfaşura pe durata a 9 zile dar numai în zilele de week-end (sãmbata şi duminica).

Art. 3 Arbitrii vor fi delegaţi de cãtre club cu minim 3 zile înainte de începerea etapei.

Art. 4 Arbitrii pot fi membrii ai clubului sau persoane agreate de cãtre club.

Art. 5 În momentul în care clubul deleaga arbitrii, concurenţii sunt obligaţi sã-i contacteze pe aceştia pentru a le comunica ora la care trebuie sã se prezinte la arbitraj. În cazul în care concurentul nu contacteazã arbitrii delegaţi, etapa se anuleazã.

Art. 6 Fiecare concurent are obligaţia sã presteze un numar de arbitraje egal cu cele primite. În cazul imposibilitaţii prestãrii arbitrajelor, concurentul va fi obligat sã suporte o taxa stabilitã de cãtre club.

Art. 7 Concurentul are obligaţia sã punã la dispoziţia arbitrilor toate cele necesare desfaşurãrii etapei în bune condiţii.

Art. 8 Concurentul are obligaţia de a nu distrage atenţia arbitrilor şi de a nu influenţa deciziile acestora.

Art. 9 Concurentul are obligaţia de a nu permite sau influenţa stolul de pãsãri lansat.

Art. 10 Arbitrii au obligaţia de a fi corecţi şi imparţiali şi de a avea la dispoziţie regulamentul de zbor pentru a-l consulta în caz de necesitate.

Art. 11 Arbitrii nu au voie sã pãrãseascã locul desfãşurãrii concursului pe toatã durata acestuia. Ei vor consemna în foaia de arbitraj toate situaţiile apãrute în timpul concursului corect şi fãrã ştersãturi.

Art. 12 Clubul poate delega un arbitru controlor pe care concurentul are obligaţia de a-l primi şi care va verifica si nota în foaia de arbitraj corectitudinea zborului în momentul respectiv.

Art. 13 Stolul de concurs trebuie sã fie alcãtuit numai din porumbei ai aceleiaşi rase.

Art. 14 Toţi porumbeii din lotul de zbor trebuie sã aibã inele închise şi care nu se pot scoate de pe picior. La concursurile de tineret, inelele trebuie sã fie din anul respectiv.

Art. 15 Arbitrii au obligaţia de a verifica seriile inelelor atât la începerea cât şi la încheierea concursului

Art. 16 Stolul de concurs la etapele cu porumbei maturi poate conţine un numar nelimitat de porumbei tineri.

Art. 17 Stolul de concurs la etapele cu porumbei tineri trebuie sã conţina numai porumbei din anul în curs.

Art. 18 Într-un sezon, un porumbel nu poate zbura decât pentru un singur concurent. Folosirea unui porumbel care a mai zburat pentru alt concurent va duce la descalificarea stolului.

Art. 19 Ora de start se va stabili de comun acord între arbitru şi concurent.

Art. 20 În caz de condiţii meteo nefavorabile, un zbor se poate reprogama în cel de-al 2-lea week-end al etapei. Daca nici în cel de-al 2-lea week-end nu se poate efectua zborul, etapa se considerã pierdutã. Exceptie: în caz de forţã majorã, de comun acord între concurenţi, etapa se poate reprograma la o datã stabilitã la întelegere între participanţi.

Art. 21 Arbitrii au obligaţia de a se prezenta la adresa indicatã de concurent cu cel putin 30 minute înainte de ora de start.

Art. 22 Amânarea orei de start fãrã motive întemeiate duce la pierderea etapei respective.

Art. 23 Cronometrul se porneşte în momentul înalţarii stolului. Din acest moment, concursul continuã indiferent de condiţiile meteo sau alte situaţii.

Art. 24 Concurentul poate influenţa stolul pe parcursul a 5 minute de la lansare. Influenţarea stolului dupã aceste 5 minute duce la anularea etapei respective.

Art. 25 Pe parcursul zborului se vor aprecia 4 paliere de înalţime:

a) – zborul de joasã înalţime se considerã pânã în momentul în care nu se mai pot observa culorile pãsãrilor;

b) – zborul de medie înãlţime se considerã din momentul în care nu se mai pot observa culorile pãsãrilor pânã în momentul când mişcãrile aripilor se disting cu greutate;

c) – zborul de mare înalţime începe când mişcãrile aripilor se disting cu greutate şi înceteazã cãnd stolul are alternanţe de apariţie-dispariţie;

d) – zborul de “puncte şi dispariţie” începe în momentul în care stolul are alternanţe de apariţie-dispariţie.

Art. 26 Nu se ia în considerare înalţimea de “puncte şi dispariţie” dacã se constatã ceaţa sau nori la joasã altitudine.

Art. 27 Aprecierea palierelor de înalţime se face cu ochiul liber, fãrã folosirea mijoacelor optice, excepţie fãcând ochelarii de soare sau vedere.

Art. 28 Palierele de înalţime vor fi apreciate numai când stolul se aflã deasupra locului de lansare. Dacã stolul se deplaseaza în lateral depaşind un unghi de 45 grade, punctele se acordã în continuare. Dacã stolul se deplaseazã în lateral pe un anumit palier de înalţime şi apare pe alt palier, punctele vor fi acordate astfel: 50% din timpul în care stolul a disparut va fi punctat pentru palierul iniţial iar 50% din timp pentru palierul la care stolul a apãrut. Aceste evenimente se vor menţiona în fişa de arbitraj.

Art. 29 În cazul în care stolul “în dispariţie” apare pe un palier inferior, se va puncta jumate din timp “la dispariţie” şi jumate la înalţimea la care a aparut, acest lucru menţionânud-se în fişa de arbitraj.

Art. 30 Dacã în timpul zborului stolul se fragmenteazã, se va arbitra grupul care conţine un numar mai mare de porumbei. Dacã sunt grupuri care conţin acelaşi numãr de pãsãri, se va arbitra stolul care zboarã mai sus.

Art. 31 În cazul în care concurentul decide sã întrerupã zborul, arbitrul va nota în foaia de arbitraj evoluţia zborului pânã la acel moment.

Art. 32 Terminarea zborului se considerã atunci când au coborat 50%+1 din stol, la solicitarea concurentului sau la descalificare.

Art. 33 Concursul se închide dupã ce arbitrul verificã seriile de la inele.

Art. 34 In caz de neprezentare a porumbeilor pentru verificare sau dacã se constatã cã seriile inelelor nu corespund cu seriile din fişa de arbitraj, stolul este descalificat.

Art. 35 Fişa de arbitraj şi ciorna se vor completa în dublu exemplar, cate unul rãmânând la concurent.

Art. 36 Aprecierile şi punctajul se vor face iniţial pe ciornã, urmând ca, ulterior, sa fie trecute pe fişa de zbor. O fişe de zbor şi o ciorna se vor preda arbitrului.

Art. 37 Arbitrii vor pãrãsi locul concursului numai dupa terminarea acestuia şi dupã completarea şi semnarea fişelor de zbor.

Art. 38 Concurenţii au obligaţia de a transmite cãtre omologator fişa de arbitraj şi ciorna în maxim 2 zile de la desfaşurarea zborului. Fişa va fi transmisã cãtre omologator de arbitrul delegat. Trimiterea rezultatelor cu întârziere duce la anularea acelei etape.

Art. 39 În cazul în care un concurent este nemulţumit de prestaţia unui arbitru şi reclamã acest lucru în maxim 5 zile de la etapa, respectivul arbitru îl mai poate arbitra pe acel concurent numai în prezenţa unui al 2-lea arbitru. Dacã şi în aceastã situaţie concurentul este nemulţumit de prestaţie şi cel de-al 2-lea arbitru confirma nemulţumirea, concurentul poate refuza acel arbitru pe viitor.

Art. 40 Omologatorul are obligaţia de a verifica corectitudinea celor notate în fişe şi de a întocmi clasamentele în maxim 10 zile de la ultima zi a etapei.

Art. 41 În maximum 5 zile de la publicarea rezultatelor, concurenţii au obligaţia sã verifice rezultatele publicate şi sã transmitã omologatorilor eventualele greşeli. Orice sesizare facutã dupã 5 zile nu va fi luatã în considerare.

Art. 42 Grupa „Zburatori alte rase de duratã şi altitudine a fost conceputã pentru a aduce o noutate absolutã pe plan naţional: înmãnuncherea tuturor raselor de zbor de durata într-un singur clasament pentru a face competiţia mult mai interesantã, cu un numar foarte mare de participanţi. Scindarea acestei grupe în „grupe de rasa” va fi posibilã numai în momentul în care toate rasele din competitie  sã formeze câte  o grupa cu  un numar de minim 5 participanţi activi în calendarul competiţional.

Art. 43 Orice situaţie neprevazutã în articolele acestui regulament va fi rezolvatã printr-o decizie a comisiei de disciplinã sau a conducerii clubului.

Art. 44 În cazul decalãrii etapelor de zbor faţã de calendarul stabilit la începutul anului, concurenţii care îşi exprimã dorinţa, pot zbura pe calendarul iniţial.

Art. 45 Participanţii care au crescatoriile la aceiaşi adresã sau invecinate pot participa la competiţie in aceiaşi zi cu condiţiile ca diferenţa între lansãri sa fie de minim 15-30 minute iar arbitrii sa poatã diferenţia stolurile între ele.

Art. 46 Participanţii au obligaţia sã-şi exprime dorinţa de a concura cu minim 5 zile înainte de etapa. În caz contrar, etapa se considerã pierdutã.

3 Comments

 • Andrei
  Posted ianuarie 6, 2014 at 11:21 am | Permalink

  Cand vor incepe etapele de maturi, dar cele de pui ?

  • Posted ianuarie 6, 2014 at 9:53 pm | Permalink

   Butonul „etape de zbor” te va lumina………..

 • Posted ianuarie 6, 2014 at 1:07 pm | Permalink

  La momentul oportun.

Post a Reply to Andrei Anulează răspuns

Your email is kept private. Required fields are marked *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Abonament

Aboneaza-te gratuit si fii la curent cu noutatile de pe site!

Alatura-te celorlalti: