Facebook

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA AL Asociatiei Crescatorilor de Jucatori de Galati Romania

1. Problemele tehnice ce duc la buna desfășurare a unei etape

a) Anunțarea intenției de a participala etapa respectivă cu o săptămână

b) Întrunirea comisiei de desemnare aarbitrilor și a responsabilului tehnic în ziua de marți, cu patru zile înainte de etapa din calendarul competițional cu scopul de a desemn a a rbitrii. Acest lucru se va realiza prin tragere la sorți( cu bilețele).

c) Stabilire a a rbitrului controlor încadrul fiecărei etape. Acest a a re rolul de a verific a a rbitrii desemnați

d) Comunicarea listei cu concurenții și arbitrii pe site-ul asociatiei în cursul zilei de miercuri, cu trei zile înainte de etapă.

e) Înmânarea de delegații pentru arbitrul I. Fiecare arbitru I, când se prezintă la concurent, în dimineața concursului, are obligația de a prezenta delegația de arbitru. Delegațiile vor fi date arbitrilor de către responsabilul tehnic al grupei de zbor din cadrul asociatiei;

f) Obligativitate a a rbitrului de a depune fișa de zbor la responsabilul tehnic după terminarea zborului, în ziua respectivă;

g) În termen de 5 zile de la efectuarea zborului,fișele de zbor trebuiesc scanate și trimise către omologator , de catre responsabilul tehnic sau de catre fiecare crescator in parte

h) Concurentul trebuie s a a sigure arbitrului (lor) , conditii decente pentru a efectu a a rbitrajul , far a a -i fi lezate integritatea fizica si mentala.

Daca persoane din anturajul concurentului ( vecini ,prieteni ) ii aduc insulte arbitrului sau il agreseaza fizic,in acel moment arbitrul v a a nunta responsabilul tehnic , presedintele si arbitrul controlor , apoi va inchide fisa de zbor si va parasi domiciliul concurentului . Arbitrul va face un proces verbal cu declaratiile martorilor si se va inainta comisiei dedisciplina, care va lua o decizie pe care o v a a duce la cunostinta celor implicati.

i. Orice invitat , poate asista la zbor , dar nu are dreptul sa influenteze deciziile arbitrului . Arbitru este suveran .

Dac a a rbitrul solicita , concurentul are obligatia sa ceara celor prezenti , sa stea la o distanta de cel putin 10 metri(sau mai putin acolo unde locul nu permite) de arbitrusi sa mentina linistea .

In caz contrar , arbitru v a a nunta responsabilul tehnic, presedintele si arbitrul controlor , acesti a a vand obligatia de a solutiona plangerea .

j. In cazul in care arbitrul solicita , concurentul are obligatia sa gareze in curtea sa masina cu care arbitrul s-a prezentat l a a rbitraj .

k. In situatii in care , concurentul asigura conditii optime pentru desfasurare a a rbitrajului , dar considera c a a rbitru face greselide arbitraj ce duc la vicierea rezultatului , acesta v a a nunta , responsabilul tehnic , presedintele si arbitrul controlor , acesti a a vand obligatia de a solutiona plangerea . Pe viitor, concurentul are dreptul de a refuz a a rbitrul care crede ca i-a viciat rezultatul.

l. La concurentii care au domiciliu la o distanta demai putin de 15 Km de locul desfasurarii concursului, arbitrul va fi cel care trebuie sa isi asigure transportul dus – intors.

Concurentii caredomiciliaza la distante mai mari de 15 Km de locul desfasurarii concursului ,au obligatia sa suporte transportul arbitrului sau sa cada la o intelegere cu el in ceea ce priveste reciprocitatea.

2. Sanctiuni

Pentru nerespectarea prevederilor regulamentului de zbor și Regulamentului de

Ordine Interioară a a sociatiei precum și pentru săvârșirea de abateri de la disciplină

și etică sportivă membrilor asociatiei li se pot aplica următoarele

sancțiuni:

2.1Mustrare scrisă;

2.2Suspendare temporară;

2.3Excludere;

2.1Mustrarea scrisă se aplică în următoarele cazuri:

a) Pentru încălcarea regulamentului de zbor și regulamentului de ordine interioară;

b) Membrilor clubului care au un comportament necivilizat, aduc insulte colegilor, calomniază, provoacă scandal,tulbură buna desfășurare a a ctivității clubului;

c) Membrilor care se prezintă înstare de ebrietate, când sunt delegați c a a rbitri de zbor sau arbitri controlori;

d) Membrilor care se sustrag voit dela datoria în arbitraje.

2.2Suspendarea temporară se aplică :

a) Membrilor clubului care au primita doua mustrare scrisă;

b) Pentru fapte care duc la obținerea în concurs a unor rezultate neregulamentare;

c) Arbitrilor care au fost delegați și nu s-au prezentat la concurent și arbitrilor care părăsesc arbitrajul înaintea terminării concursului;

d) Arbitrilor care în timpulconcursului sunt în stare de ebrietate.

2.3 Excluderea seaplică în următoaraele cazuri:

a) Membrilor clubului care încearcăîn mod repetat să obțină rezultate neregulamentare sau favorizează alți membrii la obținerea de rezultate neregulamentare;

b) Folosesc numele clubului îninteres personal, iar prin faptele lor aduc prejudicii clubului;

c) Membrilor clubului care nu au achitat taxele pentru anul în curs;

d) Membrilor clubului care au primit a doua suspendare temporară;

e) Mustararea scrisă și suspendarease aplică de conducerea grupei de zbor și se aduce la cunoștință conducerii

f) Excluderea se hotărăște înadunarea generală a grupei de zbor cu o majoritate de voturi și se aduce lacunoștință conducerii

g) În toate cazurile sancțiunile se soluționează în prezența membrului sancționat, iar dacă nu răspunde chemării,în absenț a a cestuia;

h) Toate sancțiunile se comunică în scris atât membrului sancționat, cât și conducerii clubului

3.CONTESTAȚII

Membrii clubului sancționați pot depune contestații în următoarele cazuri:

a) Daca sunt nemulțumiți de felul încare au fost arbitrați;

b) Dacă sunt nemulțumiți de sancțiunile aplicate de conducerea grupei de zbor;sau comisia de disciplina

c) Contestația se predă responsabilului grupei de zbor și se analizează de către conducerea grupei de zbor, în prezența reclamantului;

d) Depunerea contestațiilor se faceîn 24 de ore de la terminarea etapei respective sau primirea sancțiunii scrise.

DESCALIFICĂRI

Descalificarea reprezintă neincluderea lotului de zbor în clasamentul etapei și se impune în următoarele situații:

a) Când porumbeii nu pot fi săltați în 5 minute de la startul concursului;

b) Când stolul aflat în concurs a fost pierdut datorită condițiilor atmosferice;

c) Când concurentul influențează în mod intenționat rezultatul concursului prin diferite mijloace în scopul prelungirii duratei de zbor;

d) Dacă concurentul, din motive personale, solicită arbitrului întreruperea concursului;

e) Dacă la etapele de tineret se constată că s-au folosit porumbei maturi;

f) Dacă fișele de arbitraj nu sunt prezentate responsabilului tehnic al grupului de zbor în ziua terminării concursului.